czanalogový vyhodnocovací přístroj
enanalogue stereo instrument, analogue stereo plotter
frappareil m analogue de restitution photogrammétrique
geAnalog-Auswertegerät s, Stereoauswertegerät s
ruаналоговое устройство для обработки аэроснимков, аналоговый стереоприбор
skanalógový vyhodnocovací prístroj
cz

analogový vyhodnocovací přístroj

fotogrammetrický stereoskopický vyhodnocovací přístroj řešící matematické vztahy mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi opticko-mechanickými prostředky

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována