czdigitální fotogrammetrie
endigital photogrammetry
frphotogrammétrie f numérique
gedigitale Photogrammetrie e
ruцифровая фотограмметрия
skdigitálna fotogrametria
cz

digitální fotogrammetrie

fotogrammetrická technologie využívající digitální snímky (obrazové záznamy) v rastrové formě a jejich zpracování na počítači; digitální obraz je získán buď přímo digitálním snímačem (primární digitalizace) nebo nepřímo skenováním analogového snímku (sekundární digitalizace)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále