czmetoda časové základny
entime base method
frméthode f de la base du temps
geMethode e der Zeitbasis
ruметод базы времени
skmetóda časovej základne
cz

metoda časové základny

fotogrammetrická metoda měření relativně malých posunů, případně tvarových změn objektu, v rovině rovnoběžné se snímkovou rovinou; jednotlivé měřické snímky objektu se vyhotovují v časových odstupech z téhož stanoviska a se stejnou vnitřní i vnější orientací; sledované změny v čase se měří pomocí stereokomparátoru

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále