czšikmý letecký snímek
enoblique photo(graph)
frphotographie f aérienne oblique
geSchrägaufnahme e, Schrägbild s
ruнаклонный аэроснимок
skšikmá letecká snímka
cz

šikmý letecký snímek

letecký snímek zemského povrchu s odchylkou osy záběru od svislice větší než 5°

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále