czautorská korektura (sazby)
enauthor's proof
frcorrection f d'auteur
geAutorkorrektur e
ruавторская корректура
skautorská korektúra
cz

autorská korektura (sazby)

předpis oprav na otisku (nebo kopii) sazby, prováděný autorem textu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále