czautorská korektura (sazby)
enauthor's proof
frcorrection f d'auteur
geAutorkorrektur e
ruавторская корректура
skautorská korektúra
cz

autorská korektura (sazby)

předpis oprav na otisku (nebo kopii) sazby, prováděný autorem textu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována