czkartografická informace
encartographic information
frinformation f cartographique
gekartografische Information e, kartografische Aussage e
ruкартографическая информация
skkartografická informácia
cz

kartografická informace

informace o poloze a vzájemných vztazích předmětů a jevů, vyjádřená grafickou formou na mapě

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále