czkartografická sémiologie, kartografická sémiotika
encartographic semiology
frsémiologie f cartographique
geKartenzeichenkunde e, Semiologie e
ruкартографическая семиотика
skkartografická semiológia, náuka o mapových značkách
cz

kartografická sémiologie, kartografická sémiotika

vědní disciplina, zabývající se kartografickými znaky, jejich vlastnostmi, tříděním apod., a zkoumající jejich organizaci a funkci jako jazykového systému

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována