czkartografická směrnice
enmap specification
frspécifications fpl cartographiques
geKartenrichtlinien epl
ruкартографическая инструкция
skkartografická smernica
cz

kartografická směrnice

závazný dokument, obsahující zásady a pokyny pro redakci, tvorbu a technologický postup výroby kartografického díla

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále