czkartografické písmo, mapové písmo
encartographic type, cartographic face, cartographic script
frtype m d'écriture cartographique
geKartenschrift e
ruкартографический шрифт
skmapové písmo
cz

kartografické písmo, mapové písmo

druhy písma (fontů) používané pro popis map; patří k nim písma speciálně vyvinutá pro potřeby kartografie (např. Univers) a vybraná, popř. upravená knihtisková písma (např. zpětná kurziva)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována