czkartografické vyjadřovací prostředky
enmeans of map representation
frmoyens mpl ď'expression cartographique
gekartografische Ausdruckmitteln spl
ruизобразительные картографические средства
skmapové vyjadrovacie prostriedky, kartografické zobrazovacie prostriedky
cz

kartografické vyjadřovací prostředky

grafické prostředky, sloužící pro vyjádření objektů a jevů a jejich charakteristik na mapě; základními prostředky jazyka mapy jsou mapové značky

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále