czkoncept mapy
enpreliminary map layout
frbrouillon m d'une carte
geKartenentwurf r
ruсоставительский оригинал карты, эскиз карты
skkoncept mapy
cz

koncept mapy

grafický náčrt obsahu budoucí mapy, zpravidla méně přesný nebo méně podrobný a kresebně méně kvalitní než sestavitelský originál

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále