czkoordinátograf
encoordinatograph
frcoordinatographe m
geKoordinatograf r
ruкоординатограф
skkoordinátograf
cz

koordinátograf

přístroj k přesnému zobrazování nebo odměřování rovinných souřadnic bodů

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována