czkopírovací vrstva
encopying layer
frcouche f de copie
geKopierschicht e
ruкопировальный слой
skkopírovacia vrstva
cz

kopírovací vrstva

světlocitlivá vrstva používaná pro fotomechanický přenos obrazu na plastovou fólii nebo tiskovou desku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována