czkyanografie
encyanotypy, blueprint
frcyanographie f, cyanotypie f
geZyanotypie e
ruцианотипия
skkyanografia
cz

kyanografie

jedna z nejstarších reprografických kopírovacích technik, využívající pro vytvoření obrazu citlivost některých trojmocných solí železa ke světlu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována