czlevosklonné písmo
enbackward-sloping lettering
fritalique f renversée
gerückwärtsliegende Kursivschrift e
ruлевонаклонный шрифт
skspätná kurzíva
cz

levosklonné písmo

doleva nakloněné písmo (zpětná kurzíva) používané často na mapách pro popis jmen vodních toků

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 880112 Polygrafické názvosloví. Sazba
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále