czstránková korektura (sazby)
enpage proof
frcorrection f des épreuves en pages
geSeitenabzugkorrektur e
ruвёрстка
skstránková korektúra
cz

stránková korektura (sazby)

předpis oprav na otisku (nebo kopii) sazby po jejím zalomení do stránek

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • ON 880112 Polygrafické názvosloví. Sazba
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována