czareálová značka, plošná značka
enareal symbol
frsigne m plan, symbole m plan
geFlächenkartenzeichen s, Gebiets(lage)kartenzeichen s
ruплощадный условный знак
skplošný znak, plošná značka
cz

areálová značka, plošná značka

kartografický vyjadřovací prostředek, pokrývající na mapě barvou nebo sítí určité území (plochu, areál) se stejnými kvantitativními nebo kvalitativními vlastnostmi

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále