czargentografie
enargentography
frargentographie f
geArgentografie e
ruаргентография
skargentografia
cz

argentografie

reprografická technika, využívající pro vyhotovení kontaktní kopie citlivost solí stříbra a trojmocných solí železa

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále