czatlas světa
enworld atlas
fratlas m mondial, atlas m du monde
geWeltatlas r
ruатлас мира
skatlas sveta
cz

atlas světa

atlas všeobecně informačního charakteru s mapami světa a jeho částí

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále