czautotypický bod
enhalftone dot
frpoint m tramé
geRasterpunkt r
ruавтотипный пункт
skautotypický bod
cz

autotypický bod

prvek obrazu, který vzniká při reprodukci polotónové předlohy pomocí autotypie; touto technikou se prostřednictvím autotypických sítí transformuje před tiskem polotónový obraz do množiny rovnoměrně rozložených bodů různé velikosti, které lidské oko vnímá z určité vzdálenosti jako polotónový obraz

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále