czbarevná hypsometrie
encolour hypsometry
frhypsométrie f de couleur
gefarbige Hypsometrie e
ruцветная гипсометрия
skfarebná hypsometria
cz

barevná hypsometrie

kartografická technika znázornění terénního reliéfu na mapě pomocí vrstevnic a plošného vybarvení jednotlivých výškových vrstev mezi nimi; znázornění nadmořské výšky v mapách metodou vyplnění barevných ploch

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále