czkartografická rovnoběžka
encartographic parallel
frparallèle m cartographique
gekartografischer Breitenkreis r
ruкартографическая параллель
skkartografická rovnobežka
cz

kartografická rovnoběžka

množina bodů na referenční ploše s konstantní nenulovou kartografickou šířkou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále