czkartografický rovník
encartographic equator
fréquateur m cartographique
gekartografischer Äquator r
ruкартографический экватор
skkartografický rovník
cz

kartografický rovník

množina bodů na referenční ploše s nulovou kartografickou šířkou

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále