czkontaktní kopie
encontact print
frcopie f contact
geKontaktkopie e
ruконтактная копия
skkontaktná kópia
cz

kontaktní kopie

kopie předlohy bez změny měřítka, vyhotovená s využitím vrstvy citlivé ke světlu

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále