czlegenda mapy, vysvětlivky k mapě
enmap legend
frlégende f de la carte
geZeichenerklärung e, Legende e (der Karte)
ruлегенда карты
sklegenda (vysvetlivky) mapy
cz

legenda mapy, vysvětlivky k mapě

seznam mapových značek, popřípadě další vysvětlivky sloužící k používání mapy, uvedené v přehledné úpravě obvykle na okraji mapy

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována