czwebová služba vzhledů, webová služba prvků (WFS)
enWeb Feature Service (WFS)
frWeb Feature Service m (WFS), service m WFS
geWeb Feature Service (WFS)
ruвеб-служба векторных данных (веб-служба, выдающая пользователю данные в виде векторных объектов)
skwebová prvková služba
cz

webová služba vzhledů, webová služba prvků (WFS)

specifikace OpenGIS, která podporuje operace INSERT (vložení), UPDATE (aktualizace), QUERY (dotaz) a DISCOVERY (vyhledání) geografických vzhledů; tato služba v odezvě na dotazy od klientů HTTP dodává reprezentace jednoduchých geoprostorových vzhledů touto službou v GML; klienti zpřístupňují data geografických vzhledů touto službou předáním dotazu na ty vzhledy, které řešená aplikace vyžaduje

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Slovník OGC
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále