czgeodetická délka, elipsoidická délka,zeměpisná délka (λ)
engeodetic longitude, ellipsoidal longitude (λ)
frlongitude f géodésique (λ)
gegeodätische Länge e, Ellipsoid-Länge e (λ)
ruгеодезическая долгота
skgeodetická dľžka, elipsoidická dľžka (λ)
cz

geodetická délka, elipsoidická délka,zeměpisná délka (λ)

úhel od roviny základního poledníku k rovině poledníku daného bodu, přičemž tento úhel je směrem na východ považován za kladný

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována