czgeodetická šířka, elipsoidická šířka (φ)
engeodetic latitude, ellipsoidal latitude (φ)
frlatitude f géodésique (φ)
gegeodätische Breite e, Ellipsoid-Breite e (φ)
ruгеодезическая широта
skgeodetická šírka, elipsoidická šírka (φ)
cz

geodetická šířka, elipsoidická šířka (φ)

úhel od roviny rovníku ke kolmici vedené k elipsoidu daným bodem, přičemž tento úhel je směrem na sever považován za kladný

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19111 Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována