czhladinová plocha, ekvipotenciální plocha
enlevel surface, equipotential surface
frsurface f de niveau, surface f équipotentielle
geÄquipotenzialfläche e
ruэквипотенциальная поверхность
skhladinová plocha, ekvipotenciálna plocha
cz

hladinová plocha, ekvipotenciální plocha

plocha konstantního tíhového potenciálu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále