cznormální výška
ennormal height
frhauteur f normale
geNormalhöhe e
ruнормальная высота
sknormálna výška
cz

normální výška

přibližná nadmořská výška odvozená aproximací dle ruského geodeta M.S. Moloděnského, vzdálenost bodu od kvazigeoidu podél siločáry normálního tíhového pole (přibližně normály k povrchu referenčního elipsoidu)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována