czortometrická výška
enorthometric height
frcote f orthométrique
georthometrische Höhe e
ruортометрическая высота
skortometrická výška
cz

ortometrická výška

vzdálenost bodu od geoidu podél siločáry zemského tíhového pole (v praxi neurčitelná s geodetickou přesností)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována