czreferenční elipsoid
enreference ellipsoid
frellipsoïde m de référence
geReferenzellipsoid s
ruреференц-эллипсоид
skreferenčný elipsoid
cz

referenční elipsoid

1: dvouosý (případně tříosý) geocentrický elipsoid globálně nejlépe aproximující tvar geoidu
2: zemský elipsoid nahrazující geoid, přijatý jako referenční plocha pro dané zobrazení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována