cztížnicová odchylka
endeflection of the vertical
frangle m de déviation de la verticale
geVertikalabweichung e
ruуклонение отвесной линии
sktiažnicová odchýlka
cz

tížnicová odchylka

prostorový úhel, který v daném bodě prostoru svírají tečny k siločarám skutečného a normálního tíhového pole

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována