cztopografická redukce
entopographical reduction, topographic reduction (US)
frcorrection f topographique
getopografische Reduktion e
ruтопографическая редукция
sktopografická redukcia
cz

topografická redukce

gravitační zrychlení topografických hmot používané k redukci měřeného tíhového zrychlení

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována