czvýšková anomálie
enheight anomaly
franomalie f d'altitude
geHöhenanomalie e
ruаномалия высоты
skvýšková anomália
cz

výšková anomálie

odlehlost kvazigeoidu od povrchu referenčního elipsoidu podél normály k jeho povrchu

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována