czcelkové přetvoření
entotal deformation, total whole deformation
frdéformation f totale
geGesamtumformung e, Gesamtdeformation e
ruполная деформация
skcelkové pretvorenie
cz

celkové přetvoření

přetvoření proti tvaru v základní etapě měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována