czcelkový posun
entotal displacement, whole displacement, complete shift
frdéplacement m total
geGesamtverschiebung e
ruполное смещение
skcelkový posun
cz

celkový posun

posun (stavebního objektu) proti poloze v základní etapě měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována