czetapové měření
enperiodical measurement of displacement and deformation, measurement in epochs
frobservation f périodique
geetappenweise Messung e
ruэтапное (периодическое) измерение
sketapové meranie
cz

etapové měření

opakované měření posunů a přetvoření stavebních objektů v intervalu stanoveném v projektu měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována