czgeodetická část dokumentace skutečného provedení stavby
ensurvey to building documentation, dimension control
frdocumentation f du levé topographique d'une construction achevée
geBelegteil r der Abnahmemessung
ruгеодезическая часть испольнительной съёмки сооружения
skgeodetická časť dokumentácie skutočného vykonania stavby
cz

geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby

zakreslení polohových a výškových změn do prováděcích projektů nebo do jednostupňového projektu podle skutečného provedení stavby; u staveb, u kterých jsou účastníci stavby povinni zajistit odborný výkon geodetických prací autorizovanými geodety a kartografy, je geodetickou součástí dokumentace skutečného provedení stavby samostatné souborné zpracování výsledků zaměření dokončených staveb, obvykle ve formě postupně vyhotovované tematické mapy velkého měřítka

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována