czgeodetická mikrosíť
ensurvey micronetwork, geodetic network control
frmicro-réseau m géodésique
gegeodätisches Mikronetz s
ruгеодезическая микросеть
skgeodetická mikrosieť
cz

geodetická mikrosíť

geodetická síť o krátkých stranách (zpravidla 50 až 500 m), používaná pro velmi přesná měření, vytyčování a kontrolu stavebních objektů

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována