czcharakteristický bod osy
encharacteristic axis point, characteristic point of the center line
frpoint m caractéristique d'axe
gecharakteristischer Achsenpunkt r
ruхарактерная точка оси
skcharakteristický bod osi
cz

charakteristický bod osy

počáteční a koncový bod mostu, tunelu, štoly nebo bod na kolmých osách upravených prostranství, popř. bod, rozdělující most, tunel, štolu nebo osy upravených prostranství na dílčí úseky

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována