czkontrolní měření geometrických parametrů
encontrol measurement of geometric parameters
frmesure f de contrôle des paramètres géométriques
geKontrollmessung e der geometrischen Parameter
ruконтрольное измерение геометрических параметров
skkontrolné meranie geometrických parametrov
cz

kontrolní měření geometrických parametrů

1: měření skutečných hodnot geometrických parametrů, stanovených v plánu kontroly a určení charakteristik jejich přesnosti podle normativně technické, technologické nebo projektové dokumentace
2: měření hodnot stanovených geometrických parametrů dosažených při stavbě a určování odchylek od projektovaných hodnot; poskytuje údaje pro hodnocení kvality z hlediska požadované geometrické přesnosti

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována