czkontrolní měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby
encontrol measurement of realized building
frlever m de contrôle de documentation de construction réelle
geKontrollmessung e der Baudurchführung
ru
skkontrolné meranie na dokumentáciu skutočnej realizácie stavby
cz

kontrolní měření pro dokumentaci skutečného provedení stavby

měření za účelem zjištění změn k nimž došlo při provádění stavby oproti projektové dokumentaci

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována