czkontrolní značka
encheck mark
frrepère m de contrôle
geKontrollmarke e
ruконтрольная марка
skkontrolná značka
cz

kontrolní značka

vyznačení měřeného místa při kontrolním měření geometrických parametrů měřickou značkou

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována