czliniový stavební objekt
enlinear building structure
frbâtiment m linéaire
geLinienbauobjekt s
ruлинейный строительный объект, линейный объект сооружения
sklíniový stavebný objekt
cz

liniový stavební objekt

stavební objekt, u něhož podstatně převládá jeden rozměr, tj. délka nad šířkou a výškou; je to např. most, tunel

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována