czměření opásáním
encircumference measurement, perimeter measurement
frmesurage m de périmètre
geUmfangsmessung e mit dem Messband
ru
skmeranie opásaním
cz

měření opásáním

způsob měření vnějšího průměru tuhých rotačních těles délkou obvodu měřenou měřickým pásmem

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována