czměření posunů a přetvoření
enmeasurement of displacements and deformations
frmesurage m des décalages et transformations
geMessung e der Verschiebungen und Umformungen
ruнаблюдения за осадками и деформациями
skmeranie posunov a pretvorení
cz

měření posunů a přetvoření

určování prostorových změn polohy nebo změn rozměru a tvaru stavebního objektu nebo jeho části vzhledem k jeho poloze nebo tvaru při základním nebo předcházejícím měření

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována