czměřicí základna, pomocná základna ve strojírenství
enstandardization base
frbase f de mesure, base f auxiliaire dans l'industrie mécanique
geBeobachtungsbasis e
ru
skmeracia základnica, pomocná základnica v strojárstve
cz

měřicí základna, pomocná základna ve strojírenství

nejjednodušší strojírenská mikrosíť, k níž se doměřují při měření rozměrů zbývající doměrky, které přesahují rozsah použitých, obvykle tuhých měřidel

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována