czmístní výškový systém
endatum - local vertical
frniveau f de base locale
gelokales Höhensystem s
ruместная система высот
skmiestny výškový systém
cz

místní výškový systém

výškový systém, jehož nulová plocha je volena tak, aby vyhovovala měření místního významu

Obory:

inženýrská geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována